Pae Jai แพ้ใจ (Surrender) – Mai Jaroenpura ใหม่ เจริญปุระ


Sharing another Thai song that I love to listen. This is the only Thai song I can sing in the karaoke (neoreabang). People here love to sing, but their songs are mostly in Thai. There are only a few places that have a good selection of English songs.

Anyway.. this song is quite old but it’s very good to hear.. and if you are learning the language, you can practice by singing it. It’s called Pae Jai แพ้ใจ (Surrender) by Mai Jaroenpura ใหม่ เจริญปุระ.

I’m not sure what year it was released by I am told that this is an old song. But from the look of the video, I’m guessing it must be during the 90s as the clothes scream 90s fashion! This song is very nice to listen to. I first heard it when a colleague of mine played it on her car. My friends here taught me how to sing it.. and this is what I can sing when we go to singing rooms (btw, Thais love to sing!). I love how easy it is (even for someone who does not speak Thai) to sing this song.

I recently got the translations from Tahmnong.. Kopkun mak mak naka for translating and letting me use the lyrics on my blog.

เก็บใจไว้ในลิ้นชัก คงไม่เจอแล้วรักแท้
Gep jai wai nai lin chuk kong mai jur laeo ruk tae
I kept my heart in a drawer, I wouldn’t find true love
เบื่อกับความปรวนแปร มันไม่แคร์และไม่หวัง
Beua gup kwham pruan prae mun mai care lae mai wung
I was bored of the uncertainty, I didn’t care, didn’t hope
มันเหมือนคนชินชา ไม่มองไม่ฟัง และแล้วก็มีเธอเดินเข้ามา
Mun meuan kon chin chah mai maung mai fung lae laeo gor mee tur dern kao mah
It was like I was indifferent, I didn’t see, didn’t listen, and then you came in

เข้ามาค้นในลิ้นชัก ที่ปิดตายเพราะรักร้าว
Kao mah kon nai lin chuk tee pit dtai pror ruk rao
You came and looked in the drawer that had been permanently closed because of a broken heart
ให้อภัยใจเมาเมา มาแบ่งเบาที่ฉันล้า
Hai apai jai mao mao mah baeng bao tee chun lah
You forgave my inebriated heart and eased my fatigue
มาสนใจใยดี คนที่ไม่มีค่า ให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญ
Mah son jai yai dee kon tee mai mee kah hai roo wah dtua eng yung sumkun
You cared about me, a worthless girl, and let me know I was still important

(*) เก่งมาจากไหน ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ
Geng mah jahk nai gor pae hua jai yahng tur
How did you do it? I was defeated by your heart
เมื่อไหร่ที่เผลอ ยังนึกว่าเธออยู่ในฝัน
Meua rai tee plur yung neuk wah tur yoo nai fun
Any time I’m fantasizing, I still think of you in my dreams
ยังมีอีกหรือ รักแท้ที่เคยเสาะหามานาน
Yung mee eek reu ruk tae tee koey sor hah mah nahn
Is there still more of the true love I once searched for for so long?
วันนี้เป็นไงเป็นกันจะรักเธอ
Wun nee pen ngai pen gun ja ruk tur
Whatever happens today, I’ll love you

(**) เมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลง
Meua tur roo wah chun ruk gor yah tum hai chun long
Now that you know I love you, don’t make me infatuated
บอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อ
Bauk mah loey dtahm dtrong nee reuang jing reu chun pur
Tell me straight if this is real or if I’m just crazy
ตอนนี้ยังพอทำใจ ถ้าสิ่งที่ได้เจอ คือฝันคือละเมอและไม่จริง
Dtaun nee yung por tum jai tah sing tee dai jur keu fun keu lamur lae mai jing
Right now I can still accept it if what I’ve found is a dream or fantasy and isn’t real

(*,**)

วันนี้ฉันรักเธอ คือเรื่องจริง
Wun nee chun ruk tur keu reuang jing
Today I love you, it’s real

Try to sing this song!

**credits:  JAPANEK9@yt + deungdutjai@wordpress

(“,)

One comment on “Pae Jai แพ้ใจ (Surrender) – Mai Jaroenpura ใหม่ เจริญปุระ

  1. Karaoke is a great way to practice reading Thai, since it goes by and forces you to read fast, and if you get stuck most Thai karaoke has transliterated lyrics on the bottom too~ ^_^

    I wish I knew what year it was too~ I’ll always love Mai, though!
    And I’m happy to provide you with the lyrics! :3

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.